You are here

  • Cirkör LAB. Foto: Frida Wallström / Studio Emma Svensson Foto: Frida Wallström / Studio Emma Svensson
  • Cirkör LAB 3D-ritningar Ritning: Johan Andrén

Cirkör LAB

Twitter icon
Facebook icon

Cirkör LAB – Laboratoriet för Artistisk Briljans

Cirkör LAB är en plattform för nationella och internationella cirkusartister och kompanier samt konstnärer inom andra områden som verkar inom cirkuskonsten. Genom Cirkör LAB vill Cirkus Cirkör skapa en plats för tvärkonstvetenskapliga möten med cirkus som tyngdpunkt. Vi vill skapa möjlighet för utveckling av cirkuskonsten genom dessa möten, genom konstnärlig research och repetitionsarbeten, residens, konvent samt workshops.

Cirkör LAB får stöd av Kulturkontakt Nords Mobilitetsprogram.