Cirkör LAB

Laboratoriet för Artistisk Briljans

Cirkus Cirkör har tidigare jobbat för att ge möjlighet för artister och kompanier att utveckla sina projekt hos oss. Sedan ett par år tillbaka har vi tagit steget att genom Cirkör LAB (Laboratoriet för Artistisk Briljans) göra en större satsning för tvärkonstvetenskaplig, monodisciplinär och pedagogisk research.

Cirkör LAB är en plattform för nationella och internationella cirkusartister och kompanier samt konstnärer inom andra områden som verkar inom cirkuskonsten. Genom Cirkör LAB vill Cirkus Cirkör skapa en plats för tvärkonstvetenskapliga möten med cirkus som tyngdpunkt. Vi vill skapa möjlighet för utveckling av cirkuskonsten genom dessa möten, genom konstnärlig research och repetitionsarbeten, residens, konvent samt workshops.

På grund av rådande läge med Covid-19 pandemin kommer Cirkör LAB tyvärr inte att kunna erbjuda residens just nu.