Avslutade projekt

Här kan du läsa ett urval av våra tidigare projekt.

CIRCUS+

2014-2016

Projektet ”Research on Youth and Social Circus Pedagogy” som pågår under 2014-2016 har under 2015 skapat tre enkäter riktade mot befintliga cirkusskolor, existerande och potentiella arbetsgivare samt aktiva cirkusartister/pedagoger. Enkäterna har kartlagt existerande utbildningar, arbetsmöjligheter, utbildningsvägar samt önskemål från samtliga grupper om fortbildning inom olika områden. Projektet har utarbetat en gemensam jobbprofil och påbörjat arbetet med ett gemensamt komptensramverk. Resultatet kommer att presenteras under ett europeiskt seminarium i juni 2016 i Bryssel.CIRKUS+ stöds ekonomiskt av EU’s utbildningsstöd Erasmus+ .

The results was presented at a European seminar in June, 2016 in Brussels.

Cirkus+ finansierades av European Union Erasmus+ programme.


CIRKUSHOPPET

2016-2018

Cirkushoppet, ett samarbetsprojekt mellan Cirkus Cirkrö och Clowner utan Gränser, turnerade runt om i Sverige under 18 månader för att möta människor som kommit till Sverige på flykt på asylboenden och andra samlingsplatser. Genom show, cirkus-prova-på och lek skapade stunder av lättnad, skratt och framtidstro. På varje boende lämnades ett cirkuskit med illustrativa instruktioner kvar så att personal och de boende kan fortsätta utvecklas och ha roligt tillsammans efter att Cirkushoppet rest vidare.

Läs mer om projektet!

Cirkushoppet financierades av PostkodLotteriets kulturstiftelse.


CIRCUS TRANS FORMATION (CTF) IN ACTION

Circus Trans Formation in Action 3, 2018

Our Circus Trans Formation In Action training programme is still at the core of Caravan’s activity, and continues to develop new generations of social circus trainers. It’s the outcome of a 5-year European research carried out by 2 universities, 8 Caravan members and the Caravan office, resulting in the development of a framework of competences for social circus trainers.

We continued to use our Guidebook for Social Circus Trainers to teach social circus trainers across the world and produce international exchanges of ideas.
Circus in Trans Formation in Action 3 concluded this year in December, creating a strong group of inspiring trainers, that continue to develop partnerships after the training.
Partners: Galway Community Circus, Ireland; AltroCirco, Italy ; Belfast Community Circus School, United Kingdom; Cirqueon, Czech Republic; Le Plus Petit Cirque du Monde, France; Sorin Sirkus, Finland; Upsala Zirk, Russia; Metis Gwa, Guadeloupe; Ecole de Cirque  de Bruxelles, Belgium; Sirkhane, Turkey; Ton sur Ton, Switzerland. 20 circus trainers participate.

Circus Transformation in Action 2, 2016-2017

The training is based on a Caravan research directed in 2014 that led to the creation of the  Guidebook for Social Circus Trainers. This manual is the outcome of a five year European research carried out by two universities, eight Caravan members and the Caravan office. The training took place in four different places: Belfast Circus School in Belfast (United-Kingdom), Sorin Sirkus in Tampere (Finland), Ecole de Cirque de Bruxelles  in Brussels (Belgium), Plus Petit Cirque du Monde in Bagneux (France).
The sessions focused on specific TLUs or Teaching/Learning Units of the Guidebook for Social Circus Trainers. The first session dealt with TLU A “Social context”. The second session dealt with TLU B “Act of teaching” The 3rd session dealt with TLU C “Management / Steering of teaching”. The 4th session dealt with TLU E “Foundations” and TLU D “Circus Techniques & Creativity”.

Circus Trans Formation in Action 1, 2015-2016

CTF in Action är ett ettårigt projekt som stöds av EU’s utbildningsstöd Erasmus + som pågår mellan oktober 2015-oktober 2016. Det är en fortsättning på projektet ”Circus Trans Formation” som pågick mellan 2012-2014 och var ett samarbete mellan ideella cirkusskolor från åtta länder och ”Université Catholique de Louvain”, Belgien. I juli 2014 slutfördes projektet med ett europeiskt seminarium i Bryssel. Där presenterades cirkuskonsten som ett verktyg för social integration för alla, i och utanför Europa. Caravan publicerade även den första europeiska handledningen i att utbilda människor som vill jobba med cirkus som pedagogiskt verktyg i socialt utsatta miljöer. För att kunna vidareutbilda fler pedagoger i handledningen Circus Trans Formation utbildas nu 20 nya utbildare från 10 olika länder i  projektet ”CTF in action”. Utbildningen sker i Stockholm, Tampere, Belfast och Bryssel.

Med stöd av European Union Erasmus+ programme.


ÄLDRE DE LUXE

Den 18 mars 2015 avslutades Cirkörs Cirkus Äldre de Luxe-projekt - cirkus i ett trestegspaket - med ett seminarium i Cirkörhuset, Alby, Botkyrka.

Cirkus Äldre de Luxe föddes i Botkyrka i ett samarbete mellan Cirkus Cirkör och kommunen. Det startade med en cirkusföreställning på äldreboenden där de boende sedan själva också fick prova på lite cirkusövningar. Tanken föddes sedan att koppla ihop de olika delarna – föreställning, fortbildning för personalen och sittgympa/sittcirkus med de boende. För att få möjlighet att förverkliga detta ansökte Cirkus Cirkör hos Postkodlotteriets kulturstiftelse. Vårt mål var att ge runt 60 äldreboenden möjlighet att kostnadsfritt boka in Äldre de Luxe. Vår dröm gick i uppfyllelse med hjälp av 4,1 miljoner kronor från Postkodlotteriet. Cirkus Äldre de Luxe i ny tappning hade fötts.

Under projektets gång har vi haft glädjen att få besöka 89 boenden.

Äldre de Luxe bestod av tre delar:

  • Cirkusshow där de boende fick träffa artisterna efter showen.
  • Rörelseträning i form av ”sittcirkus”.
  • Kompetensutveckling för personalen.

Den fartfyllda showen har lyst upp den ofta grå vardagen för de äldre och tagit med dem på en färgstark resa fylld av medryckande musik och galna upptåg. Kulturupplevelser är lika viktiga för alla. Efter showen får de äldre själva prova cirkus i form av sittcirkus. I den deltar både personal och de äldre där har de fått mötas på samma villkor. Det har varit många skratt och glada tillrop när de testar nya rörelser. Många klarar av mycket mer än de tror sig klara.

En av de viktigaste delarna i projektet Cirkus Äldre de Luxe har varit fortbildningen för personalen som möjliggör att cirkusidéerna lever vidare. Ett flertal boenden har utsett en cirkusansvarig som planerar in aktiviteter varje vecka.

Vi har publicerat en bok om Äldre de Luxe-projektet. Du kan beställa en pdf av den genom att kontakta pedagogiskaprogram@cirkor.se.
Det finns också en film om projektet.

En mycket dement dam var med både på showen och sittcirkusen. På eftermiddagen när ni åkt pratade kvällspersonalen med henne och då berättade hon att det varit några på besök och att de var helt galna då de kastade farliga knivar och stod på händerna. Så ert besök gjorde intryck för i vanliga fall kan hon aldrig redogöra för vad hon upplevt under dagen.

Christine Forss, äldreboende i Klippan

Projektet finansierades av PostkodLotteriet.


CIRKÖR IN THE HOODS

2012-2014

Cirkör in the Hoods – var ett 3-årigt projekt med ungdomar från Alby, Hallunda och Norsborg. Cirkör in the Hoods undersökningsfas inleddes 2011 som en del av Cirkus Cirkörs satsning på ungdomar på fritidsgårdarna i norra Botkyrka. Vi ville nå unga personer med begränsade ekonomiska medel som inte deltar i organiserad fritidsverksamhet.

Målet var att deltagarna efter 3 år med Cirkör ska ha:

  • Etablerat en vana att träna kontinuerligt
  • Fått uppleva betydelsen av att vara del i en grupp
  • Fått se ett flertal föreställningar
  • Besökt andra delar av Sverige
  • Själva skapat och medverkat i en konstnärlig föreställning
  • Deltagit i att arrangera festivaler eller andra publika event.
  • Fått arbetslivserfarenhet där Cirkus Cirkör är en referens inför framtida jobbsökande

Projektet var möjligt tack vare stöd från Botkyrka kommun.


YOUTH IN ACTION

2013

Ung och Aktiv i Europa med Cirkus Cirkör

33 ungdomar och 9 ungdomsledare från 7 olika EU-länder träffades för att träna och jobba ihop. De lärde sig om varandras kulturer och sina grundläggande rättigheter i enlighet med Europeiska Unionen, utvecklade nya färdigheter inom cirkus och vidgade sina artistiska erfarenheter med en gemensam föreställning. Deltagarländer var Finland, Sverige, Frankrike, Belgien, Luxemburg, Irland, Tjeckien.

Youth in Action - A Short Documentary (Youtube-klipp)

Projektet finansierades av European Union Youth in Action Programme, Botkyrka Kommun och Cirkus Cirkör. Med stöd av Caravan Cirkcus Network.


CIRKÖR ON TOUR

2003-2010

Sedan 2003 har Cirkör arbetat med målinriktade projekt med enskilda kommuner och andra sammarbetspartners. Cirkör arbetade tillsammans med olika kommuner för att skräddarsy verksamheter som sträckte sig över en period om 1-3 år. Det blev föreställningar, pedagogiska aktiviteter, inspirationsdagar, lärarfortbildningar och circusaktiviteter för barn och unga.