Botkyrka & Cirkörs gemensamma vision

Vår gemensamma vision är att göra Botkyrka till en plats där nycirkuskonsten ger människan kraft att förändra sin värld och världen.

Cirkus Cirkör flyttade till Botkyrka kommun år 2000 då kärlek uppstod och vi insåg att vi behövde varandra! Sedan dess har Botkyrka kommun och Cirkus Cirkör ett årligt aktivitetsavtal med följande utgångspunkter:

  • Människan är en skapande varelse.
  • Konst vidgar världen.
  • Nycirkus stärker människans utveckling och ger kraft att förändra sig själv och sin omvärld.
  • Nycirkusen inspirerar oss att våga ta risker för att hitta nya möjligheter.

Tiotusentals kommuninvånare har fått uppleva nycirkusens inspirerande föreställningar och utmanande pedagogiska verksamhet. Våra prioriterade målgrupper är barn och ungdomar, föräldrar, pedagoger och annan skol- och fritidspersonal samt boende på äldreboende. Varje år satsar vi på olika områden som behöver det i skolan och på fritiden.