You are here

  • Inside Out, Cirkus Cirkör. Foto: Mats Bäcker Foto: Mats Bäcker

Bidragsgivare

Twitter icon
Facebook icon

Cirkus Cirkör är en regional institution sedan 2005 med fasta anslag från de statliga och regionala stödstrukturerna för kultur. Proportionerligt är detta anslaget litet i förhållande till vår omsättning och den stora publik vi möter.

Även om anslagen i jämförelse med andra scenkonstinstitutioner är relativt små är de livsviktiga för Cirkus Cirkör. De gör att vi har en ekonomisk grund så att vi kan driva och utveckla våra konstnärliga processer och skapa föreställningar som berör.

Våra fasta bidragsgivare

  • Botkyrka kommun
  • Region Stockholm
  • Statens kulturråd
  • Stockholm Stad

Övriga bidragsgivare

  • Nordisk Kulturkontakt
  • PostkodLotteriet