You are here

 • Cirkör in the Hood. Foto: Johan Stomberg Foto: Johan Stomberg

Avslutade projekt

Twitter icon
Facebook icon

AVSLUTADE PROJEKT

Cirkushoppet - Drömma Skratta Våga

Cirkushoppet, ett samarbetsprojekt mellan Cirkus Cirkrö och Clowner utan Gränser, turnerade runt om i Sverige under 18 månader för att möta människor som kommit till Sverige på flykt på asylboenden och andra samlingsplatser. Genom show, cirkus-prova-på och lek skapade stunder av lättnad, skratt och framtidstro. På varje boende lämnades ett cirkuskit med illustrativa instruktioner kvar så att personal och de boende kan fortsätta utvecklas och ha roligt tillsammans efter att Cirkushoppet rest vidare.

Läs mer om projektet här!

 


Cirkus+ 2014-2016
Projektet ”Research on Youth and Social Circus Pedagogy” som pågår under 2014-2016 har under 2015 skapat tre enkäter riktade mot befintliga cirkusskolor, existerande och potentiella arbetsgivare samt aktiva cirkusartister/pedagoger. Enkäterna har kartlagt existerande utbildningar, arbetsmöjligheter, utbildningsvägar samt önskemål från samtliga grupper om fortbildning inom olika områden. Projektet har utarbetat en gemensam jobbprofil och påbörjat arbetet med ett gemensamt komptensramverk. Resultatet kommer att presenteras under ett europeiskt seminarium i juni 2016 i Bryssel. CIRKUS+ stöds ekonomiskt av EU’s utbildningsstöd Erasmus + .

CTF in Action 2015-2016
CTF in Action är ett ettårigt projekt som stöds av EU’s utbildningsstöd Erasmus + som pågår mellan oktober 2015-oktober 2016. Det är en fortsättning på projektet ”Circus Trans Formation” som pågick mellan 2012-2014 och var ett samarbete mellan ideella cirkusskolor från åtta länder och ”Université Catholique de Louvain”, Belgien. I juli 2014 slutfördes projektet med ett europeiskt seminarium i Bryssel. Där presenterades cirkuskonsten som ett verktyg för social integration för alla, i och utanför Europa. Caravan publicerade även den första europeiska handledningen i att utbilda människor som vill jobba med cirkus som pedagogiskt verktyg i socialt utsatta miljöer. För att kunna vidareutbilda fler pedagoger i handledningen Circus Trans Formation utbildas nu 20 nya utbildare från 10 olika länder i  projektet ”CTF in action”. Utbildningen sker i Stockholm, Tampere, Belfast och Bryssel.

Cirkus+ och CTF är båda finansierade av European Union Erasmus+ programme.


Cirkus äldre de luxe
Den 18 mars 2015 avslutades Cirkörs Cirkus Äldre de Luxe-projekt - cirkus i ett trestegspaket - med ett seminarium i Cirkörhuset, Alby, Botkyrka.

Cirkus Äldre de Luxe föddes i Botkyrka i ett samarbete mellan Cirkus Cirkör och kommunen. Det startade med en cirkusföreställning på äldreboenden där de boende sedan själva också fick prova på lite cirkusövningar. Tanken föddes sedan att koppla ihop de olika delarna – föreställning, fortbildning för personalen och sittgympa/sittcirkus med de boende. För att få möjlighet att förverkliga detta ansökte Cirkus Cirkör hos Postkodlotteriets kulturstiftelse. Vårt mål var att ge runt 60 äldreboenden möjlighet att kostnadsfritt boka in Äldre de Luxe. Vår dröm gick i uppfyllelse med hjälp av 4,1 miljoner kronor från Postkodlotteriet. Cirkus Äldre de Luxe i ny tappning hade fötts.

Under projektets gång har vi haft glädjen att få besöka 89 boenden.

Äldre de Luxe bestod av tre delar:

 • Cirkusshow där de boende fick träffa artisterna efter showen.
 • Rörelseträning i form av ”sittcirkus”.
 • Kompetensutveckling för personalen.

Den fartfyllda showen har lyst upp den ofta grå vardagen för de äldre och tagit med dem på en färgstark resa fylld av medryckande musik och galna upptåg. Kulturupplevelser är lika viktiga för alla. Efter showen får de äldre själva prova cirkus i form av sittcirkus. I den deltar både personal och de äldre där har de fått mötas på samma villkor. Det har varit många skratt och glada tillrop när de testar nya rörelser. Många klarar av mycket mer än de tror sig klara.

En av de viktigaste delarna i projektet Cirkus Äldre de Luxe har varit fortbildningen för personalen som möjliggör att cirkusidéerna lever vidare. Ett flertal boenden har utsett en cirkusansvarig som planerar in aktiviteter varje vecka.

Vi har publicerat en bok om Äldre de Luxe-projektet. Du kan beställa den genom att kontakta pedagogiskaprogram@cirkor.se.
Det finns också en film om projektet.

En mycket dement dam var med både på showen och sittcirkusen. På eftermiddagen när ni åkt pratade kvällspersonalen med henne och då berättade hon att det varit några på besök och att de var helt galna då de kastade farliga knivar och stod på händerna. Så ert besök gjorde intryck för i vanliga fall kan hon aldrig redogöra för vad hon upplevt under dagen.

Christine Forss, äldreboende i Klippan

 


Cirkör in the Hoods 2012-2014

Cirkör in the Hoods – var ett 3-årigt projekt med ungdomar från Alby, Hallunda och Norsborg.
Cirkör in the Hoods inleddes 2011 som en del av Cirkus Cirkörs satsning på ungdomar på fritidsgårdarna i norra Botkyrka. Vi ville nå unga personer med begränsade ekonomiska medel som inte deltar i organiserad fritidsverksamhet.

Målet var att deltagarna efter 3 år med Cirkör ska ha:

 • Etablerat en vana att träna kontinuerligt
 • Fått uppleva betydelsen av att vara del i en grupp
 • Fått se ett flertal föreställningar
 • Besökt andra delar av Sverige
 • Själva skapat och medverkat i en konstnärlig föreställning
 • Deltagit i att arrangera festivaler eller andra publika event.
 • Fått arbetslivserfarenhet där Cirkus Cirkör är en referens inför framtida jobbsökande

Projektet var möjligt tack vare stöd från Botkyrka kommun.


Youth in Action 2013
Ung och Aktiv i Europa med Cirkus Cirkör

33 ungdomar och 9 ungdomsledare från 7 olika EU-länder träffades för att träna och jobba ihop. De lärde sig om varandras kulturer och sina grundläggande rättigheter i enlighet med Europeiska Unionen, utvecklade nya färdigheter inom cirkus och vidgade sina artistiska erfarenheter med en gemensam föreställning. Deltagarländer var Finland, Sverige, Frankrike, Belgien, Luxemburg, Irland, Tjeckien.

Youth in Action - A Short Documentary (Youtube-klipp)

Projektet finansierades av European Union Youth in Action Programme, Botkyrka Kommun och Cirkus Cirkör. Med stöd av Caravan Cirkcus Network.


Cirkör On Tour  2003-2010
Sedan 2003 har Cirkör arbetat med målinriktade projekt med enskilda kommuner och andra sammarbetspartners. Cirkör arbetade tillsammans med olika kommuner för att skräddarsy verksamheter som sträckte sig över en period om 1-3 år. Det blev föreställningar, pedagogiska aktiviteter, inspirationsdagar, lärarfortbildningar och circusaktiviteter för barn och unga.