Avslutade konstnärliga projekt

LACRIMAE

Tre kompanier - Cahin-Caha, Cirkus Cirkör och La Putyka - inspirerar varandra.
Lacrimae var ett internationellt projekt för konstnärligt utbyte inom den europeiska nycirkusen. Här deltog Cirkus Cirkör från Sverige, Cahin-Caha från Frankrike, La Putyka från Tjeckien samt ett stort antal samarbetspartners från dessa och andra europeiska länder. Under 2012 arrangerade dessa tre kompanier vardera tre nycirkusworkshops, där man undersökte tematik och arbetsmetoder tillsammans med konstnärlig ledning, artister, forskare och referensgrupper. Här kom man att dela erfarenheter, uttryck och estetik med andra europeiska kompaniers erfarenheter och kulturella perspektiv. Arbetet planerades att utmynna i en triptyk med tre separata föreställningar som alla skulle beröra ett gemensamt tema. Den inspiration och de erfarenheter kompanierna delade med varandra gjorde att föreställningarna utvecklades åt olika håll och de spelade på samma cirkusfestival i Marseille.

Se fler filmer från Lacrimae på YouTube eller på Lacrimaebloggen.


CARE

Circus Art Research Exchange
CARE is a artistic research network based on international collaborations, on an artistic level. With the support of the Culture Programme of the EU.

Mission
CARE is a network created to be sustained and expand, to enable international artist to collectively, through interdisciplinary meetings and collaboration, raise more questions that will deepen and strengthen the artistic work in the contemporary circus field.

Company Overview
CARE consists of 6 European countries and 7 partners. Czech Republic/Cirk La Putyka, Finland/Circo Aereo, France/ Cahin-Caha/ Un Loup pour l’homme, Island/ Nordic House, Norway/ Cirkus Xanti, Sweden/Cirkus Cirkör. The partners are contemporary circus companies, venues and festivals.

Description
In CARE the focus is on a very fundamental level of circus arts: how the art is created. Without focus on artistic research the work created ends up repeating old practices and patterns. Research brings up many new questions and the process of working around these questions gives the work depth and strength, like when weaving a net. The commitment to artistic research roots the artist and the company stronger in to the topic of the work, the history of the art-form and the artistic community around them.

General information
CARE had 21 different activities during 2 years where directors, artists, and creative staff will meet and collaborate in interdisciplinary labs, artistic meetings, seminars and residencies. Some of the activities along with public presentations took place during festivals (Volcanic Circus festival in Iceland, The Circus Village Festival in Norway) other activities created a creative cluster and cross-boundary meeting points through open presentations of the residencies, artistic labs and seminars in the 6 partner countries. For some of the labs there were open calls for circus artist.

This project has been funded with support from the European Commission (Culture Programme, Strand 1.2.1 – Cooperation Projects). This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

The CARE project finished with a open presentation in March 26, 2015.
 
More information:
Filmed presentation of project (Youtube)
CARE on Facebook