Artist – Antonio Tony Panaro

Antonio Tony Panaro är en italiensk cirkusartist specialiserad på handstående.

Medverkande i

Artist, Knitting Peace (2013)
Artist, Våga Vakna (2023)

Biografi

Antonio Tony Panaro föddes 1996 i Italien. När han var åtta år gammal började han träna konstnärlig gymnastik – och fortsatte i elva år. Som gymnast lärde han sig flips och dynamiska rörelser långsamamre än sina lagkamrater, men handbalansering och statiska rörelser hade han talang för.

Som sjuttonåring upptäckte Antonio en ungdomscirkus nära sitt hem: "Fuma che 'nduma Scuole di Circo". Här började hans cirkusliv. Eftersom han redan visste om sina starka sidor inom gymnastik var det inte svårt att välja disciplin. Här förstod han också att professionella utbildningar fanns inom cirkusen. Så fort gymnasiet var över provspelade han för Flic Scuola di Circo i Torino (Italien), och där började hans resa som professionell cirkusartist. Antonio studerade i två år vid Flic, och tre år vid Stockholms konstnärliga högskola, där han tog examen 2020.

Antonio är som lyckligast när han får spendera tid upp och ner balanserandes på händerna. Förutom handståendena arbetar han med golv- och parakrobatik som flygare.

Antonio har arbetat i olika projekt och med olika kompanier runt om i Europa, som Fabbrica C (Italien) i showen "Bello!", Right Way Down i showen "Wald in the Open" och Duo Bulldogs med Elaine Briant i "Engranages".