1000 dagar kultur

Ge kulturen ett lagligt skydd!

På Cirkör vet vi att konsten bidrar till en levande demokrati. Den ger oss perspektiv på oss själva, våra medmänniskor och samhället vi lever i. Den utvecklar och förändrar oss. Cirkör arbetar för och värnar demokrati, jämlikhet och engagemang. Vi menar att tillgången och möjligheten att uttrycka sig fritt genom kultur är en förutsättning för en livskraftig demokrati. Det är en grundläggande rättighet i ett öppet samhälle och något som alla i Sverige ska ha tillgång till, precis som utbildning, omsorg och arbete.

När vi ser att kulturen inte har samma lagliga skydd som andra rättigheter finns det en risk att kulturen i högre grad utsätts för politisk påverkan. Antingen genom att den prioriteras ned när det kommer till offentlig finansiering eller att politiker direkt går in och styr kulturens innehåll, vilket vi ser exempel på i andra länder, men även här i Sverige.  
I en gemensam debattartikel införd i Dagens nyheter 16 december 2019 går Cirkus Cirkör och 16 andra kulturorganisationer och institutioner ut och kräver ett starkare lagskydd för att säkerställa att den offentligt finansierade kulturen ska stå fri från direkt politisk påverkan och inte blir ett ideologiskt verktyg för rådande makt.
I debattartikeln ställs krav på regeringen att tillsätta en utredning som undersöker hur kulturen kan få samma dignitet som bostad, utbildning, social omsorg och övriga grundläggande rättigheter i lagen.

För att sätta ljus på frågan har de 17 organisationerna, på initiativ av Riksteatern, samlats bakom kampanjen 1000 dagar kultur. Tillsammans kommer de att genomföra kulturaktiviteter varje dag under de 1000 dagar som återstår fram till nästa val. Den röda tråden är att visa på kulturens roll för en livskraftig demokrati. Kampanjen inleddes den 16 december. #1000dagarkultur

De 17 kulturorganisationer och institutioner som ställt sig bakom initiativet är:

 • Cirkus Cirkör
 • Dansens Hus
 • Fasching
 • Folkets Hus och Parker
 • Folkoperan
 • Fryshuset
 • Göteborgs Stadsteater
 • Kulturhuset Stadsteatern
 • Länsteatrarna i Sverige
 • Malmö Stadsteater
 • Mångkulturellt Centrum
 • Riksteatern
 • Scenkonst Öst
 • Svenska Filminstitutet
 • Unga Klara
 • Uppsala Stadsteater
 • Västerbottensteatern

Läs debattartikeln här! 
Läs mer om 1000 dagar kultur på kampanjsidan 1000dagarkultur.se